Menu Bilety
ENRU
szukaj

kontrast

normalny wysoki jaskrawy jaskrawy-ciemny

czcionka

A A A

Co się dzieje

Wpisz szukaną frazę

REGULAMIN AKADEMII EXPERYMENTU

1. Akademia EXPERYMENTU, działająca przy Centrum Nauki EXPERYMENT została powołana po to, by od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach ciekawość i chęć do nauki. Akademia zachęca do obserwowania zjawisk zachodzących w otaczającym je świecie, uczy formułowania pytań i poszukiwania odpowiedzi. 

2. Program Akademii EXPERYMENTU obejmuje cykl interaktywnych wykładów odbywających się raz w miesiącu, prowadzonych w łatwy i przystępny dla dzieci sposób przez wykładowców trójmiejskich uczelni wyższych oraz entuzjastów nauki.

3. Wykłady odbywają się raz w miesiącu w soboty w cyklu rocznym, zwanym rokiem akademickim, od października do czerwca w dwóch semestrach: zimowym i letnim. Semestralnie odbywają się cztery spotkania, każde trwa 45 minut. Na każdy semestr Akademii EXPERYMENTU obowiązują oddzielne zapisy.

4. Uczestnikiem Akademii EXPERYMENTU może być każde dziecko w wieku 6-12 lat, którego rodzic lub opiekun prawny zakupi bilet, uprawniający do udziału w czterech wykładach w semestrze. Bilety uruchomiane są w internetowej sprzedaży na stronie bilety.experyment.gdynia.pl od podanego przez organizatora dnia i godziny rozpoczęcia sprzedaży do momentu wyczerpania puli biletów.

5. W celu dokonania zakupu biletów należy zarejestrować konto użytkownika. Do rejestracji konta użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko dziecka, przedział wiekowy dziecka, imię i nazwisko osoby rezerwującej (opiekuna dziecka), adres e-mail opiekuna, oraz hasło.

6. Konto usuwane jest na wniosek użytkownika konta przesłany na adres e-mail IOD@experyment.gdynia.pl

7. Podczas dokonywania zakupu trzeba wybrać odpowiednią grupę, zgodnie z wiekiem dziecka: godzina 10.00 (grupa 6-8-latków), godz. 11.15 (grupa 9-12-latków). W przypadku rodzeństwa dopuszczalny jest zakup biletów dla dzieci do jednej wybranej grupy, o ile dzieci są w wieku kwalifikującym do uczestnictwa w wykładach (6-12 lat). Z jednego konta użytkownika jednorazowo można zakupić bilety dla trójki dzieci. W momencie zakupu należy wybrać tylko bilet dla dziecka, a bilet dla rodzica dodawany jest automatycznie.

8. Opłaty za zarezerwowane bilety należy dokonać w ciągu 1 godziny od momentu dokonania rezerwacji, za pośrednictwem platformy PayU. Każdy kupujący otrzyma bilety drogą elektroniczną. W przypadku nie wniesienia wpłaty w podanym terminie rezerwacja zostaje anulowana.

9. Uczestnicy Akademii otrzymują indeksy na wykładzie inauguracyjnym, w których każdorazowo uzyskują pieczątki potwierdzające ich udział.

10. Każde dziecko na wykładach pozostaje pod opieką rodzica / opiekuna, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Na wykład wpuszczane jest tylko dziecko zapisane na wykłady Akademii EXPERYMENTU wraz z jednym dorosłym opiekunem.

11. Każdy uczestnik Akademii zobowiązany jest do przyjścia na Salę Morską na 10 minut przed rozpoczęciem wykładu.

12. Po zakończeniu semestru na adres mailowy osoby dokonującej zakupu biletów zostanie wysłana informacja z pełnym harmonogramem wykładów kolejnego semestru Akademii EXPERYMENTU.

13. Informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie www.experyment.gdynia.pl - zakładka Akademia EXPERYMENTU.

14. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany terminu lub tematu wykładów lub zajęć z przyczyn od niego niezależnych.

15. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.