Menu Bilety
ENRU
szukaj

kontrast

normalny wysoki jaskrawy jaskrawy-ciemny

czcionka

A A A

Co się dzieje

Wpisz szukaną frazę

1. Akademia EXPERYMENTU, działająca przy Centrum Nauki EXPERYMENT została powołana po to, by od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach ciekawość i chęć do nauki. Akademia zachęca do obserwowania zjawisk zachodzących w otaczającym je świecie, uczy formułowania pytań i poszukiwania odpowiedzi. 

2. Program Akademii EXPERYMENTU obejmuje cykl interaktywnych wykładów odbywających się raz w miesiącu, prowadzonych w łatwy i przystępny dla dzieci sposób przez wykładowców trójmiejskich uczelni wyższych oraz entuzjastów nauki.

3. Wykłady odbywają się raz w miesiącu w soboty w cyklu rocznym, zwanym rokiem akademickim, od października do czerwca w dwóch semestrach: zimowym i letnim. Semestralnie odbywają się cztery spotkania, każde trwa 45 minut. Na każdy semestr Akademii EXPERYMENTU obowiązują oddzielne zapisy.

4. Uczestnikiem Akademii EXPERYMENTU może być każde dziecko w wieku 6-12 lat, którego rodzic lub opiekun prawny zakupi bilet, uprawniający do udziału w czterech wykładach w semestrze. Koszt biletu wynosi 68 zł za cały semestr. Bilety uruchomiane są w internetowej sprzedaży na stronie bilety.experyment.gdynia.pl 

5. Uczestnicy Akademii otrzymują indeksy na wykładzie inauguracyjnym, w których każdorazowo uzyskują pieczątki potwierdzające ich udział.

6. Każde dziecko na wykładach pozostaje pod opieką rodzica / opiekuna, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Na wykład wpuszczane jest tylko dziecko zapisane na wykłady Akademii EXPERYMENTU wraz z jednym dorosłym opiekunem.

7. Każdy uczestnik Akademii zobowiązany jest do przyjścia na Salę Morską na 10 minut przed rozpoczęciem wykładu.

8. Informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie www.experyment.gdynia.pl - zakładka Akademia EXPERYMENTU.

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany terminu lub tematu wykładów lub zajęć z przyczyn od niego niezależnych.