15

08
CZYSTE SLAJMOWISKO

15

08
EXPANJI

23

08
SCIENCE CAFE. Wirus dezinformacji
pokaż kalendarz

AMBASADOR EXPERYMENTU

AMBASADOR EXPERYMENTU zachęca nauczycieli, by w sposób aktywny realizowali zadania edukacyjne w oparciu o ofertę edukacyjną CN EXPERYMENT. Program skierowany jest do placówek oświatowych wszystkich poziomów nauczania z województwa pomorskiego. Szkoły biorące udział w programie, realizujące działania tam ujęte, zbierają punkty, które mogą wymienić na nagrody: pomoce dydaktyczne, wydawnictwa, czy vouchery do Centrum Nauki EXPERYMENT. Placówka, która zbierze największą liczbę punktów, wygrywa nagrodę główną – NAUKOWY EVENT. Edukatorzy CNE przeprowadzą spektakularne pokazy dla wszystkich uczniów szkoły lub przedszkola.
Celem Programu jest: promowanie aktywnej nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, analizowania i wnioskowania poprzez zwiększenie zainteresowania eksperymentowaniem oraz zachęcenie nauczycieli do aktywnej realizacji podstawy programowej, przy wsparciu oferty edukacyjnej CN EXPERYMENT oraz poprzez tzw. grywalizację, do aktywnego promowania oferty centrum w swoich placówkach.

Uwaga! Placówki, które uczestniczą w obecnej edycji programu, przechodzą do nowego etapu, bez konieczności ponownego zapisywania się. Punkty dotychczas uzbierane zostaną przepisane na kolejny semestr. Od września istnieje możliwość dołączenia nowych placówek do udziału w programie. Szczegóły w sierpniu.

kontakt Lilianna Gołaszewska, l.golaszewska@experyment.gdynia.pl, +48 512 493 716