01

06
WARSZTATY RODZINNE. Wielowymiarowa przygoda

04

06
Cykl wykładów Naukowcy w szkołach

07

06
Warsztaty dla dorosłych. I wszystko jasne!
pokaż kalendarz

ScienceCom 2023. ABC naukowej komunikacji

17-18 listopada 2023

Niemal każdego dnia w zakamarkach uczelnianych gabinetów i w zaciszu laboratoriów powstają pomysły i projekty, które mogą zmienić świat dookoła nas. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z osiągnięć zespołów naukowych, składających się nie tylko z doktorów i profesorów, ale również ze studentów. Dlatego podczas ScienceCom. ABC naukowej komunikacji zapraszamy do Experymentu najbardziej zaangażowanych i utalentowanych przedstawicieli trójmiejskich kół naukowych. Mają oni okazję zaprezentować swoje osiągnięcia przed gośćmi CNE, a także rozwinąć swoje umiejętności w zakresie komunikacji nauki.

ScienceCom od lat jest realizowane w oparciu o wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W tym roku wybraliśmy hasła dobra jakość edukacji (cel 4.); innowacyjność, przemysł, infrastruktura (cel 9.) oraz działania w dziedzinie klimatu (cel 13.).

Wydarzenie, tradycyjnie już, składało będzie się z Konferencji Naukowej i dwudniowego Festiwalu Nauki. Zorganizowany zostanie także panel ekspercki oraz wieczór sieciujący dla studentów.

ScienceCom 2023 odbędzie się 17 i 18 listopada. Wydarzeniem zarządza Rada Organizacyjna, a nad merytoryką Konferencji Naukowej ScienceCom pieczę sprawuje Rada Naukowa, w skład której wchodzą uczeni reprezentujący pomorskie środowisko akademickie, w tym trójmiejskie uczelnie.

Uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych i studentów zapraszamy do wysyłania zgłoszeń do udziału w Konferencji Naukowej. W ramach zgłoszenia nie tylko weźmiecie udział w konferencji – jako publiczność, ale również odwiedzicie wystawy Centrum Nauki Experyment. UWAGA – decyduje kolejność zapisów!

kontakt Anna Miotk, +48 512 493 716a.miotk@experyment.gdynia.pl

Regulamin ScienceCom 2023 [103 KB]

program ScienceCom 2023 | 17-18.11.2023

dzień 1. | 17 listopada 2023

10:00-15:00 sala B Konferencja Naukowa ScienceCom

10:00-11:00 | otwarcie

  • otwarcie konferencji Natalia Grzywacz-Leszkowska, zastępca dyrektora Centrum Nauki Experyment w Gdyni
  • keynote speech dr Łukasz Lamża, Uniwersytet Jagielloński | Nauka w epoce komputerowej syntezy wiedzy

11:00-12:00 | panel nr 1 | Nauki przyrodnicze

aby rozwinąć szczegóły wystąpienia, kliknij w ikonę ▶

Diana Serjant i Kornelia Wieczorek | Kontrola etylenu dzięki Rhizobium – ekologiczny nawóz nieprzyczyniający się do degradacji

W naszym projekcie pracujemy nad wynalezieniem nawozu, który nie zanieczyszcza gleby i dostarcza substancje odżywcze, niezbędne do rozwoju roślin. Możemy to osiągnąć poprzez kontrole gazowego hormonu etylenu w roślinach, poprzez wyhodowanie bakterii z rodziny Rhizobakterii (PGRP), które stymulują zawartość etylenu. Efektem naszej pracy będzie przyczynienie się do zmniejszenia procesu eutrofizacji wód, zakwaszenia, alkalizacji i zasolenia gleb oraz zwiększenia plonów.

Dominika Bedran | Utracone sterowanie – choroby neurodegeneracyjne

W obliczu naszych największych obaw, czyli utraty kontroli nad własną świadomością, choroby neurodegeneracyjne wyłaniają się jako jedne z wiodących problemów zdrowotnych na świecie. Dlaczego jednak warto zająć się tym już w młodym wieku? Czy istnieje coś, co możemy zrobić obecnie, aby wpłynąć na zdrowie naszego mózgu? Podczas prezentacji dokonamy przeglądu najnowszych badań laboratoryjnych dotyczących nowatorskich metod leczenia chorób neurodegeneracyjnych. Ponadto, omówię, w jaki sposób sztuczna inteligencja może wspierać nas w diagnozie i terapii tych chorób. Przyjrzyjmy się razem temu fascynującemu obszarowi, który może mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia umysłowego, a także dowiedzmy się, jak już dzisiaj możemy kształtować przyszłość naszego mózgu.

Aleksandra Kobyłecka | Mikrobiologia w obliczu zmian klimatycznych. Jak mikroorganizmy mogą zmienić nasz świat?

Jeśli chodzi o konkretne problemy i ich potencjalne rozwiązania, które omówię podczas wystąpienia, są to: choroby przenoszone przez wektory, antybiotykooporność, bakteriofagi i mikrobiom. Chcę również przedstawić wpływ zmian klimatycznych na zdrowie i medycynę.

moderacja dr Wojciech Glac, Uniwersytet Gdański

12:00-13:00 | panel nr 2 | Nauki humanistyczne

aby rozwinąć szczegóły wystąpienia, kliknij w ikonę ▶

Paulina Dudek, Zuzanna Planeta | Prawdziwa strona Światowida

Podczas wystąpienia postaramy się przybliżyć państwu historię Światowida, tajemniczej kamiennej rzeźby wyłowionej w 1848 roku z rzeki Zbrucz. Znalezisko to od dawna wzbudza burzliwe dyskusje w środowisku naukowym dotyczące zarówno jego datowania, jak i identyfikacji przedstawionej na nim postaci. Stanowi też idealny punkt wyjścia do dyskusji o łatwości szerzenia się tzw. „Fake newsów” na temat odkryć archeologicznych, a także w innych gałęziach nauki.

Katarzyna Butkiewicz | Prawne aspekty procesu klonowania człowieka

Autorka w swoim wystąpieniu skupia się na wskazaniu historycznego zarysu klonowania oraz ewolucji przepisów normujących ten zakres. Prezentuje również stanowisko innych krajów w zakresie przyjętych norm i zestawia je z polskimi zaimplementowanymi aktami normatywnymi. Wskazuje również obszar do rozwoju w poruszonej tematyce oraz zestawia to z wynikami przeprowadzonego badania dotyczącego podstawowej wiedzy w temacie klonowania oraz stosunku opinii publicznej do jej szerokiego zastosowania.

Julia Szlama | Społeczne i kulturowe aspekty handlu kobietami

1. Zdefiniowanie pojęcia handlu ludźmi.
2. Przedstawienie statystycznych różnic w rodzaju eksploatacji w zależności od płci.
3. Czynniki socjalizacyjne a ich wpływ na podatność bycia ofiarą handlu ludźmi.
a. Różnica między czynnikami zachęcającymi a zniechęcającymi.
b. Czynniki zwiększające zagrożenie bycia ofiarą handlu ludźmi.
4. Problematyka ponownej socjalizacji ofiar handlu ludźmi w szczególności kobiet
poddanych przymusowej pracy seksualnej.

moderacja dr Jan Daniluk, Uniwersytet Gdański

13:00-14:00 | panel nr 3 | Nauki techniczne

aby rozwinąć szczegóły wystąpienia, kliknij w ikonę ▶

Wiktoria Dumińska, Jakub Kulbat | Zjawisko kongestii – na przykładzie morskich portów morskich

Kongestia to problem obecny na całym świecie, we wszystkich rodzajach transportu, polegający na rosnącym czasie opóźnienia w transporcie. Kluczem do zachowania ciągłości łańcucha dostaw jest unikanie lub redukowanie zaistniałego zjawiska. Pomimo globalnego charakteru kongestii, obiektem naszych badań pozostaną polskie wody terytorialne. Przedstawione zostaną statystyki i wykresy porównujące lokalną sytuację na tle europejskim by następnie omówić skutki i rozwiązania powyższego problemu.

Ewelina Kulas | Rozważenie możliwości zastąpienia sędziego przez sztuczną inteligencję w procesie analizowania wniosków o areszt tymczasowy: perspektywy, wyzwania i potencjalne korzyści

Rozważenie możliwości zastąpienia sędziego przez sztuczną inteligencję w procesie analizowania wniosków o areszt tymczasowy: perspektywy, wyzwania i potencjalne korzyści. Prelekcja ma na celu zgłębienie tematu automatyzacji procesów sądowych i wpływu sztucznej inteligencji na procesy decyzyjne w sądach. Na prelekcji zostaną przedstawione różne perspektywy dotyczące zastąpienia sędziego przez systemy oparte na sztucznej inteligencji w procesie analizowania wniosków o areszt tymczasowy. Referent omówi wyzwania i zalety, które wiążą się z wprowadzeniem sztucznej inteligencji do analizy wniosków o areszt tymczasowy. Przyjrzy się zagrożeniom związanym z potencjalnymi błędami i uprzedzeniami, jakie może generować sztuczna inteligencja, oraz przedstawi możliwości minimalizacji tych zagrożeń.

Ponadto, referent przedstawi potencjalne korzyści wynikające z automatyzacji procesów sądowych, takie jak czasowa optymalizacja działań sądowych i poprawa efektywności systemu prawnych. Zostaną również omówione perspektywy, jakie otwierają się przez rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, takie jak większa wydajność i potencjalne ograniczenie błędów ludzkich.

Podczas prelekcji będą również poruszane etyczne aspekty związane z zastępowaniem sędziów przez maszyny, takie jak odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Prelegent przedstawi różne stanowiska oraz dyskusję na temat tego, czy maszyny są zdolne do uczciwego i sprawiedliwego orzekania. Wnioski z prelekcji pomogą uczestnikom lepiej zrozumieć potencjał i ograniczenia sztucznej inteligencji w procesach sądowych, a także wieloaspektowe debaty towarzyszące temu zagadnieniu.

Paweł Skrzypkowski | Budowa naziemnej stacji do łączności satelitarnej na potrzeby satelity PW-Sat3

Projekt pod nazwą „Budowa naziemnej stacji do łączności satelitarnej na potrzeby satelity PW-Sat3” miał na celu zaprojektowanie i wykonanie naziemnej stacji nadawczo odbiorczej, a następnie przetestowanie i wykorzystanie do dwustronnej radiowej łączności satelitarnej. Stacja pozwala na komunikację dwustronną ze z odpowiednio do tego przystosowanymi sztucznymi satelitami ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów konstruowanych przez polskich studentów w ramach programu PW-Sat3.

Jednocześnie projekt pozwolił na przygotowanie rozwiązań technicznych oraz zasad i form współpracy pomiędzy placówkami naukowymi biorącymi udział w projekcie, których celem było poszerzenie wiedzy o elementach nauki wykorzystywanej w eksploracji kosmosu oraz wzmożenie zainteresowania polską myślą techniczną wykorzystywaną w podboju kosmosu. Projekt został zrealizowany przy wykorzystaniu środków i kadr Koła Naukowego Morski Klub Łączności SP2ZIE SZKUNER Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, przy współpracy z Studenckim Kołem Astronautycznym Politechniki Warszawskiej oraz wsparciu Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

moderacja dr Damian Bisewski, Uniwersytet Morski w Gdyni

14:00-15:00 | panel nr 4 | Zastosowania praktyczne

  • panel ekspercki | dr Łukasz Lamża, dr Wojciech Glac, dr Jan Daniluk, dr Damian Bisewski
  • mowa zamykająca konferencję

09:30-13:30 warsztaty dla licealistów Jak rozpoznać greenwashing?

terminy 9:30-10:30, 11:00-12:00, 12:30-13:30

prowadzenie Joanna Szabuńko oraz Joanna Sawicka-Gajin – SOCIAL CHECK, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

zapisy na szkolenia Anna Miotk,  +48 512 493 716a.miotk@experyment.gdynia.pl

10:00-15:00 wystawy CNE Festiwal Nauki

aby rozwinąć szczegóły panelu, kliknij w ikonę ▶

prowadzenie studenci trójmiejskich uczelni

Innowacyjne Systemy Transportowo-Logistyczne UMG | Koło Naukowe Studentów Archeologii UG | Studenckie Koło Naukowe Ornitologiczne „Kos” UG | KN Mechanik – PGRacing Team PG | Neuro.City UG | SEANOVATION UMG | Morski Klub Łączności SZKUNER SP2ZIE UMG | Studenckie Koło Naukowe Entomologii & Akademickie Koło Naukowe Chiropterologii UG | Koło Naukowe Studentów Fizyki PG | Studenckie Koło Naukowe Oceanografów UG | Koło Naukowe Ochrony Środowiska UG | Koło Naukowe „Materiały w Medycynie” PG | Astrofizyczne Koło Naukowe PG | Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB w Gdyni | Koło Naukowe Biznesu Chemicznego UG | Naukowe Koło Chemików UG | Studenckie Koło Naukowe Fizjologów „Homunculus” – Uniwersytet Gdański | Koło Naukowe Oceanografii Operacyjnej UG | Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii GUMed | I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie | Centrum Transferu Technologii UMG

kontakt w sprawie Festiwalu Klaudia Tajthi, k.tajthi@experyment.gdynia.pl

zgłoszenia dla kół naukowych zostały zakończone

dzień 2. | 18 listopada 2023

10:00-15:00 wystawy CNE Festiwal Nauki

aby rozwinąć listę kół, kliknij w ikonę ▶

prowadzenie studenci trójmiejskich uczelni

Innowacyjne Systemy Transportowo-Logistyczne UMG | Koło Naukowe Studentów Archeologii UG | Studenckie Koło Naukowe Ornitologiczne „Kos” UG | KN Mechanik – PGRacing Team PG | Neuro.City UG | SEANOVATION UMG | Morski Klub Łączności SZKUNER SP2ZIE UMG | Studenckie Koło Naukowe Entomologii & Akademickie Koło Naukowe Chiropterologii UG | Koło Naukowe Studentów Fizyki PG | Studenckie Koło Naukowe Oceanografów UG | Koło Naukowe Ochrony Środowiska UG | Koło Naukowe „Materiały w Medycynie” PG | Astrofizyczne Koło Naukowe PG | Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB w Gdyni | Koło Naukowe Biznesu Chemicznego UG | Naukowe Koło Chemików UG | Studenckie Koło Naukowe Fizjologów „Homunculus” – Uniwersytet Gdański | Koło Naukowe Oceanografii Operacyjnej UG | Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii GUMed | I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie | Centrum Transferu Technologii UMG | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Hackerspace Pomorze

kontakt w sprawie Festiwalu Klaudia Tajthi, k.tajthi@experyment.gdynia.pl

zgłoszenia dla kół naukowych zostały zakończone

15:00-16:00 przerwa obiadowa

16:00-17:00 panel ekspercki Ukryty potencjał społeczeństwa. Jak nauka obywatelska może przysporzyć się badaniom i projektom naukowym?

Na ścieżce waszej kariery badawczej z pewnością napotkacie wiele wyzwań. Jednym z największych jest uzyskanie istotnej statystycznie ilości rzetelnych danych. To żmudna praca, z którą nikt nie chce zostać osamotniony. Podczas panelu poznacie bliżej niespożytkowany dotąd kapitał badawczy drzemiący w społeczeństwie. Usłyszycie o ludziach z pasją, którzy tylko czekają, aby móc przyczynić się do posunięcia horyzontu naszej wiedzy o krok dalej.

Dowiecie się, jak nawigować w obszarze nauki obywatelskiej, jak zaangażować się w projekt, jakimi narzędziami warto posłużyć się, aby dotrzeć do obywateli oraz jak efektywnie komunikować przebieg projektu szerszej publice, aby krzewić postawę badacza i aktywizować społeczeństwo. Sprawdzicie również, w jaki sposób działanie w ramach nauki obywatelskiej pozwoli Wam usprawnić i ułatwić pracę badawczą. Nauka, administracja, przemysł, a teraz społeczeństwo – budujmy nasz kapitał wiedzy wspólnie, dla dobra nas wszystkich.

aby rozwinąć szczegóły panelu, kliknij w ikonę ▶

paneliści mgr Jakub Fikowicz-Krośko – Bio Laboratorium PPNT | Maciej Dzwonnik – rzecznik prasowy Politechniki Gdańskiej | Natalia Siuda-Piotrowska – prezeska UP Foundation | dr Tomasz Kijewski – Instytut Oceanologii PAN

18:00-21:30 wieczór sieciujący

patronaty medialne i honorowe SCIENCE COM 2023. Mieczysław Struk, Wojciech Szczurek, RUN PAN, Nauka w Polsce, Pulsar, Radio Gdańsk, trójmiasto.pl

skład Rady Naukowej ScienceCom 2023dr inż. Marek Chmielewski, dr Małgorzata Śmiałek-Telega – Politechnika Gdańska | prof. UG, dr hab. Dorota Burska, prof. UG, dr Joanna Dąbal, dr Wojciech Glac, prof. dr hab. Wiesław Laskowski, dr hab. Katarzyna Smolarz – Uniwersytet Gdański | dr Patrycja Bałdys, dr hab. Jerzy Kojkoł – Akademia Marynarki Wojennej | dr inż. Damian Bisewski – Uniwersytet Morski w Gdyni | dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek – Uniwersytet SWPS w Sopocie | prof. Jan Marcin Węsławski, dr Tomasz Kijewski – Instytut Oceanologii PAN | Tomasz Dranicki, Łukasz Wyszyński, Paweł Kusiak – Fundacja PSC – Pomeranian Students’ Coalition, AMW

patronaty medialne i honorowe SCIENCE COM 2023. Radio Gdańsk, trojmiasto.pl, Nauka w Polsce, Mieczysław Struk, RUN PAN.  

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”

 

Polityka plików cookies

Do prawidłowego działania naszego serwisu oraz dla Twojej wygody strony www.experyment.gdynia.pl oraz bilety.experyment.gdynia.pl używają plików cookies. Korzystanie z nich bez zmian ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci twojego komputera lub smartfonu.

Czym są pliki cookies (ciasteczka)? To małe pliki tekstowe, które odwiedzany serwis internetowy zapisuje na urządzeniu końcowym (czyli np. na komputerze czy smartfonie, z którego korzystasz podczas przeglądania strony). Niektóre serwisy używają ich do gromadzenia informacji o użytkownikach, którzy wchodzą na stronę.

Dane, jakie zapisywane są w plikach cookies, mogą służyć jedynie do wykonania określonych funkcji i akcji na Twoją rzecz, np. zapamiętania logowania na stronie, Twoich ustawień lub daty wizyty i liczby osób podczas zamawiania biletów. Pozwalają one także na tworzenie anonimowych statystyk odwiedzalności naszego serwisu, dzięki czemu wiemy m.in., jakich informacji użytkownicy szukają na naszych stronach najczęściej. Nie wykorzystujemy i nigdy nie będziemy wykorzystywać w inny sposób żadnych informacji o Tobie, jakie mogą się w plikach ciasteczek znaleźć. Wszystkie dane są zaszyfrowane, by osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.

Za pomocą plików cookies nie jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkowników ani ustalić Twojej tożsamości. Wiemy jedynie z jakiej przeglądarki korzystasz i czy dane urządzenie odwiedzało już naszą stronę. Ciasteczka nie są szkodliwe dla żadnych urządzeń i nie wpływają na sposób ich działania, nie powodują żadnych zmian konfiguracyjnych w komputerach i smartfonach, ani w ich oprogramowaniu. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji tylko serwerowi, który je stworzył. Innymi słowy – wygenerowane przez naszą stronę pliki ciasteczek mogą być odczytane tylko i wyłącznie przez nią samą.

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby nie zapisywać plików cookies na Twoim dysku. W zależności od przeglądarki, znajdziesz instrukcje tutaj:

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari, Chrome, Edge