19

05
WARSZTATY RODZINNE. Wiosenne slajmowisko

22

05
Dzień Bioróżnorodności 2024 w Experymencie

25

05
WARSZTATY RODZINNE. Wielowymiarowa przygoda
pokaż kalendarz

Prelegenci ScienceCom 2022

Pomorska Pracownia Psychologiczna

Pomorska Pracownia Psychologiczna to przestrzeń, w którym wiedza i doświadczenie spotykają się w jednym punkcie. Zespół psychoterapeutyczny jest dostępny w dwóch placówkach w Gdańsku. Wsparcie w procesie zmiany często bywa wielowątkowe – PPP tworzy bezpieczną przestrzeń, w której można odnaleźć grupę psychologów, dietetyków, a także specjalistów z zakresu psychiatrii. Pracownia tworzy własne metody i korzysta z technik o zapleczu naukowym. Założycielem placówki jest Paweł Płoski – psycholog, tutor i psychoterapeuta, który podczas pierwszego dnia ScienceCom weźmie udział w panelu eksperckim „Rozwijanie młodych talentów naukowych” oraz poprowadzi szkolenie dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Wprowadzenie do tutoringu w edukacji”.

Fundacja Zaawansowanych Technologii

Celem Fundacji Zaawansowanych Technologii jest promowanie i wspieranie badań, rozwoju technologicznego, przedsiębiorczości, a także transferu i wdrażania nowych technologii. Fundacja wspiera innowacyjność i promuje kulturę technologii, a także wzmacnia relacje pomiędzy władzami publicznymi, przedsiębiorstwami i sektorem edukacji. Promuje również ducha przedsiębiorczości, poprzez zachęcanie do aplikacji wyników badań w przemyśle i świecie biznesu. Flagowym przedsięwzięciem FZT jest Program E(x)plory, łączący młodych naukowców i autorytety naukowe, start-upy oraz duże przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, media ogólnopolskie i regionalne, szkoły, edukatorów i najlepsze uczelnie wyższe, duże miasta i małe miejscowości. Przedstawiciele Fundacji Zaawansowanych Technologii pierwszego dnia ScienceCom wezmą udział w panelu eksperckim „Rozwijanie młodych talentów naukowych”.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie to interdyscyplinarny zespół naukowców badających mechanizmy oddziaływania środowiska, w tym żywności, na jakość życia człowieka i dobrostan zwierząt. Wyróżniony kategorią naukową A+, należy do najwybitniejszych jednostek naukowych w kraju. W Instytucie funkcjonują Centra Doskonałości, międzynarodowe CENEXFOOD i krajowe BIOANIREP, a projekt WELCOME2 ERA Chair (Horyzont2020) kreuje kolejne w obszarze nutrigenomiki. Instytut posiada status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność” oraz wiodącą pozycję wśród jednostek naukowych w Polsce. Przedstawicieli Instytutu będzie można spotkać pierwszego dnia ScienceCom na wystawach Experymentu.

Tomasz Dranicki

Politolog, trener i działacz społeczny, od 2014 r. związany z Fundacją PSC. Absolwent stosunków międzynarodowych na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a obecnie doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Sekretarz redakcji kwartalnika naukowego Alcumena. Pismo Interdyscyplinarne. Finalista Konkursu Czerwonej Róży 2018. Naukowo zainteresowany przemianami międzynarodowymi oraz Bliskim i Dalekim Wschodem, ze szczególnym uwzględnieniem Chin i Indii. Prywatnie madridista, fan gier wideo i popkultury, pasjonat historii i dobrej muzyki. Tomasz 22 października poprowadził szkolenie dla studentów pt. „Jak przygotować publikację naukową? Doświadczenia redakcji czasopisma Alcumena”.

Wojciech Glac

Neurobiolog z Uniwersytetu Gdańskiego, którego wielką pasją jest popularyzacja wiedzy o mózgu. Ma na swoim koncie ponad 600 wykładów popularnonaukowych i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od ponad 10 lat organizuje Dni Mózgu w Trójmieście, a za swoją działalność popularyzatorską otrzymał prestiżową nagrodę Popularyzatora Nauki w konkursie Serwisu Nauka w Polsce PAP i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wojciech pierwszego dnia wydarzenia wygłosi key not speech na otwarcie Konferencji ScienceCom.

Damian Bisewski

W 2004 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika uzyskał w 2012 roku na Politechnice Łódzkiej. Od 2005 roku pracuje w Katedrze Elektroniki Morskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, gdzie realizuje prace naukowo-badawcze oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych zamieszczonych w czasopismach, jak również w materiałach międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą modelowania przyrządów półprzewodnikowych wykonanych z nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych. Prywatnie – muzyk, wokalista, kompozytor. Damian pierwszego dnia wydarzenia poprowadzi jeden z paneli podczas Konferencji ScienceCom.

Tomasz Kijewski

Jest członkiem zespołu Pracowni Badania i Edukacji o Klimacie i Oceanach w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) w Sopocie. Dr Kijewski jest biologiem specjalizującym się w genetyce fauny morskiej oraz edukatorem. Jest zaangażowany w działania edukacyjne, biorąc udział bądź współorganizując liczne festiwale i pikniki naukowe oraz warsztaty i wykłady dla młodzieży i dorosłych. Jest autorem bloga rybanapiatek.wordpress.com. Tomasz 22 października poprowadził szkolenie dla studentów pt. „Badania i edukacja a klimat i środowisko”.

Joanna Śliwińska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalista w zakresie Public Relations, komunikacji, kreowania wizerunku. Korektor i redaktor językowy ponad kilkudziesięciu publikacji. Przez wiele lat współpracowała z pomorskimi organizacjami pożytku publicznego, w tym Fundacją Hospicyjną działającą przy Hospicjum im. ks. Dutkiewicza SAC w Gdańsku oraz Pomorskim Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Członek Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PRom, a także Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Zatrudniona w Uczelni od 2007 r. Pracowała na stanowisku specjalisty w Sekcji Informacji i Promocji, a od 2016 r. pełni obowiązki rzecznika prasowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od maja 2020 r. kieruje Sekcją ds. Komunikacji GUMed. Przez ten czas sprofesjonalizowała politykę informacyjną GUMed w zakresie współpracy z mediami i środowiskiem zewnętrznym. Do jej zadań należy również wspieranie podmiotów leczniczych w relacjach z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Joanna drugiego dnia ScienceCom weźmie udział w debacie „Komunikacja naukowa a zrównoważony rozwój”.

Aleksandra Szymków-Sudziarska

Zastępca dyrektora Instytutu Psychologii, kierownik Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Społecznego. W swoich badaniach wykorzystuje ewolucyjne perspektywy do wyjaśniania zachowań społecznych, jak również poznania społecznego człowieka. Prowadzi projekty dotyczące społecznych konsekwencji behawioralnego systemu odpornościowego, roli cyklu owulacyjnego w funkcjonowaniu poznawczym kobiet, a także funkcji przyjaźni damsko-męskiej. Aleksandra pierwszego dnia ScienceCom weźmie udział w panelu eksperckim „Rozwijanie młodych talentów naukowych”.

Sylwia Molewska

Menadżerka marketingu z wieloletnim doświadczeniem w strategicznym zarządzaniu marketingiem, komunikacji marketingowej, trade marketingu. Prezeska fundacji Biznes dla Klimatu. Wierzy, że bez realnych działań tu i teraz wszystkich środowisk, w tym odpowiedzialnego biznesu, nie powtrzymamy zmian klimatu, a cenę naszych zaniechań zapłacą przyszłe pokolenia. Menadżerka marketingu z wieloletnim doświadczeniem w strategicznym zarządzaniu marketingiem, komunikacji marketingowej, trade marketingu. Prezeska fundacji Biznes dla Klimatu. Wierzy, że bez realnych działań tu i teraz wszystkich środowisk, w tym odpowiedzialnego biznesu, nie powtrzymamy zmian klimatu, a cenę naszych zaniechań zapłacą przyszłe pokolenia. Sylwia 22 października poprowadziła szkolenie dla studentów pt. „Zrównoważony rozwój w biznesie i karierze”.

Olga Długokęcka

Prowadząca podcast #BiznesDlaKlimatu, specjalistka ds. komunikacji marketingowej w ECOL-GROUP, koordynatorka projektu Biznes dla Klimatu. Olga drugiego dnia ScienceCom weźmie udział w debacie „Komunikacja naukowa a zrównoważony rozwój”.

Blanka Byrwa

Projektantka i architektka wnętrz z Koszalina, od 5 lat mieszkająca w Gdańsku. Specjalizuje się w projektowaniu mebli i konstrukcji stalowych, od dwóch lat prowadzi studio BBAD, głównie realizując projekty lokali usługowych. Absolwentka Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Podczas studiów została wyróżniona w konkursach Architektury Murator „Mieszkanie Młodego Architekta” oraz „minimum” podczas Łódź Design Festival. Jej praca – mebel z recyklingu „CHODNICZEK” została wyróżniona w konkursie Elle Decoration Młodzi na Start 2018. Współzałożycielka i Prezeska Fundacji CUMY – warsztatu otwartego w Stoczni Gdańskiej – organizacji mającej na celu promocję i kultywację rzemiosła. Inicjatorka i organizatorka Projekt Stocznia – ogólnopolskich warsztatów o zagospodarowaniu terenów postoczniowych. Blanka drugiego dnia ScienceCom weźmie udział w debacie „Komunikacja naukowa a zrównoważony rozwój”.

Inicjatywa Miasto

To młoda organizacja powstałą w 2013 roku w Gdańsku. Ich zespół tworzą ludzie z różnych branż, architekci, urbaniści, artyści, designerzy, socjolodzy, filozofowie i historycy, zainteresowani polepszaniem jakości życia w mieście. IM podczas ScienceCom reprezentować będzie Małgorzata Romanowska, która drugiego dnia ScienceCom weźmie udział w debacie „Komunikacja naukowa a zrównoważony rozwój”. 

Adam Labuhn

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. studenckich i naukowych, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji WSAiB. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, gdzie z wyróżnieniem ukończył studia na kierunku prawo. Podczas studiów aktywnie uczestniczył w studenckiej działalności naukowej, również jako organizator. Był członkiem Koła Naukowego Prawa Administracyjnego WSAiB oraz członkiem-założycielem i prezesem Studenckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Za osiągnięcia naukowe został trzykrotnie wyróżniony Stypendium Miasta Gdyni (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) oraz dwukrotnie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (2019/2020, 2020/2021). Adam 22 października poprowadził szkolenie dla studentów pt. „Człowiek w kontekście zrównoważonych miast (smart cities) i społeczności”.

Polityka plików cookies

Do prawidłowego działania naszego serwisu oraz dla Twojej wygody strony www.experyment.gdynia.pl oraz bilety.experyment.gdynia.pl używają plików cookies. Korzystanie z nich bez zmian ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci twojego komputera lub smartfonu.

Czym są pliki cookies (ciasteczka)? To małe pliki tekstowe, które odwiedzany serwis internetowy zapisuje na urządzeniu końcowym (czyli np. na komputerze czy smartfonie, z którego korzystasz podczas przeglądania strony). Niektóre serwisy używają ich do gromadzenia informacji o użytkownikach, którzy wchodzą na stronę.

Dane, jakie zapisywane są w plikach cookies, mogą służyć jedynie do wykonania określonych funkcji i akcji na Twoją rzecz, np. zapamiętania logowania na stronie, Twoich ustawień lub daty wizyty i liczby osób podczas zamawiania biletów. Pozwalają one także na tworzenie anonimowych statystyk odwiedzalności naszego serwisu, dzięki czemu wiemy m.in., jakich informacji użytkownicy szukają na naszych stronach najczęściej. Nie wykorzystujemy i nigdy nie będziemy wykorzystywać w inny sposób żadnych informacji o Tobie, jakie mogą się w plikach ciasteczek znaleźć. Wszystkie dane są zaszyfrowane, by osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.

Za pomocą plików cookies nie jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkowników ani ustalić Twojej tożsamości. Wiemy jedynie z jakiej przeglądarki korzystasz i czy dane urządzenie odwiedzało już naszą stronę. Ciasteczka nie są szkodliwe dla żadnych urządzeń i nie wpływają na sposób ich działania, nie powodują żadnych zmian konfiguracyjnych w komputerach i smartfonach, ani w ich oprogramowaniu. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji tylko serwerowi, który je stworzył. Innymi słowy – wygenerowane przez naszą stronę pliki ciasteczek mogą być odczytane tylko i wyłącznie przez nią samą.

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby nie zapisywać plików cookies na Twoim dysku. W zależności od przeglądarki, znajdziesz instrukcje tutaj:

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari, Chrome, Edge