15

08
CZYSTE SLAJMOWISKO

15

08
EXPANJI

23

08
SCIENCE CAFE. Wirus dezinformacji
pokaż kalendarz

Science Inspired

cele projektu
Wzrost zainteresowania i uczestnictwa młodzieży w działaniach i ofercie centrów nauki, które mają na celu zainspirować młodych ludzi do podejmowania naukowych wyzwań i realizacji własnych projektów naukowych. Dzięki międzynarodowej współpracy nauczycieli i edukatorów z kilku centrów nauki, w projekcie powstają innowacyjne metody i narzędzia, oparte na nowych technologiach, które przybliżają zagadnienia naukowe, inspirują do własnych doświadczeń i rozwijają kreatywne myślenie. Poprzez rozwój kompetencji nauczycieli i edukatorów, wymianę wiedzy i dobrych praktyk oraz zachęcanie młodzieży do tworzenia własnych treści edukacyjnych, projekt przyczyni się do wykorzystywania centrów jako narzędzi tworzenia innowacyjnego otoczenia edukacyjnego.

działania
Współpraca między centrami nauki z Polski, Czech, Węgier i Grecji. Wzajemne wizyty studyjne, podczas których przeprowadzono warsztaty z gamifikacji, storytelling, escape room, ICT, tinkering oraz tworzono filmy edukacyjne na wystawach.
Opracowanie gier edukacyjnych na wystawach przy pomocy aplikacji mobilnej – jako przykład innowacyjnych narzędzi edukacyjnych. Przygotowanie scenariuszy lekcji opartych na gamifikacji, by dać narzędzie nauczycielom do kontynuowania projektu w szkołach. Przygotowanie instruktażu dla młodych twórców treści video.
Przeprowadzenie konkursu video dla młodzieży.
Uruchomienie platformy edukacyjnej, na której publikowane są treści i produkty projektu, a także inspiracje dla nauczycieli i młodzieży.

rezultaty
Zachęcenie nauczycieli do dzielenia się wiedzą w środowisku edukacyjnym, zacieśnianie współpracy między centrami nauki z Polski, Czech, Węgier i Grecji, zachęcenie młodzieży do podejmowania naukowych wyzwań i tworzenia swoich własnych materiałów naukowych, stworzenie innowacyjnych, opartych na grach miejskich i nowych technologiach narzędzi edukacyjnych, filmy edukacyjne, opisujące najbardziej interesujące naukowe zjawiska, inspisujące do aktywnego poszerzania wiedzy z przedmiotów ścisłych. Utworzenie platformy edukacyjnej, będącej interaktywną bazą wymiany doświadczeń nauczycieli i młodzieży oraz prezentacją produktów projektu.

finansowanie: Projekt Science Inspired został dofinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+, Akcji 2; Partnerstwa Strategiczne dla młodzieży.
czas trwania projektu: 12.2018 – 01.2021
członkowie projektu:
Centrum Nauki EXPERYMENT (lider projektu)
Agora Science Centre, Węgry, Debreczyn
VIDA! Science Center, Czechy, Brno
NOESIS Thessaloniki Science Center and Technology Museum, Grecja, Saloniki