22

05
Dzień Bioróżnorodności 2024 w Experymencie

25

05
WARSZTATY RODZINNE. Wielowymiarowa przygoda

26

05
SCIENCE CAFE. Metabolizm a odchudzanie
pokaż kalendarz

Projekt BEZ BARIER

Wizyta dla każdego w Centrum Nauki Experyment w Gdyni

Głównym celem projektu jest realizacja oferty dostępnej w oparciu o koncepcję podróży odbiorcy, z uwzględnieniem poprawy najważniejszych jej elementów w CNE, zdiagnozowanych dotychczas w toku wieloletniej pracy wystawy i pod kątem zmieniających się warunków oczekiwań widowni. Koncepcję podróży odbiorcy CNE zastosowało do konstrukcji pomysłu przedsięwzięcia, jako narzędzie doskonale uzupełniające braki występujące w dostępności instytucji.

 

logotyp Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

 

Projekt skupia się zatem na wdrożeniu rzeczywistych zmian zarówno w kontekście wiedzy, kwalifikacji, informacji, wydarzeń jak i samych wystaw interaktywnych. Przedsięwzięcie podzielono na pięć głównych zadań-etapów, które poprowadzą do zmian w instytucji.

Etap 1-3

Praca nad dostępnością informacyjno-komunikacyjną CNE, polegać będzie na wspieranej konsultacjami samoocenie, re-audycie dotychczasowych rozwiązań, zdefiniowaniu punktów poprawy oraz wdrożeniu zmian. Bazą wiedzy w tym zakresie będą szkolenia dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla pracowników działu promocji oraz sekcji obsługi klienta. Zadanie będzie wspierane poprzez konsultacje i współpracę ze środowiskiem osób ze szczególnymi potrzebami. Etapy sprawią, że pozyskanie informacji o wydarzeniu, zakup biletów i droga do CNE i powrót do domu będą łatwiejsze dla gości.

Etap 4

Skupia się na poprawie jakości wizyty i poruszania się odbiorcy na samych wystawach i w budynku CNE. Jego głównym działaniem będzie proces partycypacyjny, który doprowadzi do powstania spójnego i dostępnego systemu wayfindingowego w CNE. Szkolenia dotyczące dostępności dla pracowników kas, edukatorów i Działu Techniczno-Eksploatacyjnego pozwolą na większą świadomość pracowników, którzy na co dzień pracują z gośćmi. Jednym z ważniejszych działań jest modyfikacja stanowisk i wyposażenia wystawy oraz budynku CNE dotychczas niedostępnych dla gości ze szczególnymi potrzebami oraz poprawa bezpieczeństwa dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Etap 5

Poprawa doświadczania wydarzeń bazuje na działaniach szkoleniowych dla pracowników działów programujących wydarzenia edukacyjne i naukowe, a także na procesie prototypowania wydarzeń i partycypacyjnych eksperymentach z dostępnością oferty CNE. Wdrożenie nowych doświadczeń oparte będzie na testowaniu najlepszych rozwiązań dla danych grup odbiorców. We wszystkich powyższych etapach powstaną dokumenty – podręczniki dobrych praktyk w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, pracy na wystawie oraz wydarzeń, które służyć będą transferowi wiedzy dla pracowników CNE oraz zapewnieniu trwałości wypracowanych rozwiązań.

Etap 6

Utrzymanie kontaktu z publicznością CNE wymaga opracowania i wdrożenia schematu ewaluacji oraz stałego udoskonalenia oferty CNE dla gości ze szczególnymi potrzebami. Ostatnie zadanie jest niejako post scriptum przedsięwzięcia i dotyczy upowszechniania rezultatów oraz sieciowania podmiotów zajmujących się interaktywnymi wystawami. Działania, takie jak wewnętrzne szkolenia dla nowych pracowników, współpracowników i wolontariuszy CNE oraz stworzenie grupy roboczej polskich centrów nauki dotyczącej dostępności, zapewni trwałość efektów projektu. Głównymi efektami przedsięwzięcia będzie trwała, aktualizowana wiedza i nabyte kompetencje pracowników CNE w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami; szereg dokumentów – analiz, audytów, podręczników dobrych praktyk instytucji. Wzrośnie również zadowolenie gości z oferty wystawy i wydarzeń w CNE oraz liczba organizacji pozarządowych oraz samorzeczników/samorzeczniczek współpracujących z instytucją. Trwałość efektów zostanie zapewniona poprzez utrzymywanie środków oraz aktualizowanie i kaskadowanie wiedzy w instytucji.

tytuł projektu  Bez barier. Wizyta dla każdego w Centrum Nauki Experyment w Gdyni.

finansowanie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

nr umowy projektowej UMOWA nr 162/KBB/385/2022 z dnia 14.11.2022

czas trwania projektu 02.11.2022-15.06.2023

budżet CNE  163 700 zł

 

Polityka plików cookies

Do prawidłowego działania naszego serwisu oraz dla Twojej wygody strony www.experyment.gdynia.pl oraz bilety.experyment.gdynia.pl używają plików cookies. Korzystanie z nich bez zmian ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci twojego komputera lub smartfonu.

Czym są pliki cookies (ciasteczka)? To małe pliki tekstowe, które odwiedzany serwis internetowy zapisuje na urządzeniu końcowym (czyli np. na komputerze czy smartfonie, z którego korzystasz podczas przeglądania strony). Niektóre serwisy używają ich do gromadzenia informacji o użytkownikach, którzy wchodzą na stronę.

Dane, jakie zapisywane są w plikach cookies, mogą służyć jedynie do wykonania określonych funkcji i akcji na Twoją rzecz, np. zapamiętania logowania na stronie, Twoich ustawień lub daty wizyty i liczby osób podczas zamawiania biletów. Pozwalają one także na tworzenie anonimowych statystyk odwiedzalności naszego serwisu, dzięki czemu wiemy m.in., jakich informacji użytkownicy szukają na naszych stronach najczęściej. Nie wykorzystujemy i nigdy nie będziemy wykorzystywać w inny sposób żadnych informacji o Tobie, jakie mogą się w plikach ciasteczek znaleźć. Wszystkie dane są zaszyfrowane, by osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.

Za pomocą plików cookies nie jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkowników ani ustalić Twojej tożsamości. Wiemy jedynie z jakiej przeglądarki korzystasz i czy dane urządzenie odwiedzało już naszą stronę. Ciasteczka nie są szkodliwe dla żadnych urządzeń i nie wpływają na sposób ich działania, nie powodują żadnych zmian konfiguracyjnych w komputerach i smartfonach, ani w ich oprogramowaniu. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji tylko serwerowi, który je stworzył. Innymi słowy – wygenerowane przez naszą stronę pliki ciasteczek mogą być odczytane tylko i wyłącznie przez nią samą.

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby nie zapisywać plików cookies na Twoim dysku. W zależności od przeglądarki, znajdziesz instrukcje tutaj:

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari, Chrome, Edge