Menu Bilety
ENRU
szukaj

kontrast

normalny wysoki jaskrawy jaskrawy-ciemny

czcionka

A A A

Co się dzieje

Wpisz szukaną frazę

Wstecz 02.01.2017

Dla nauczycieli

AMBASADOR EXPERYMENTU [PROGRAM]

W odpowiedzi na liczne prośby rozszerzamy zasięg programu Ambasador EXPERYMENTU!
W tym roku oprócz nauczycieli z Gdyni,  serdecznie zapraszamy nauczycieli z Sopotu i Gdańska oraz powiatów gdańskiego, kartuskiego, wejherowskiego i puckiego.

CEL PROGRAMU
Program AMBASADOR EXPERYMENTU powstał, aby zintensyfikować wspólne działania i stworzyć możliwości dalszego rozwoju współpracy Centrum Nauki EXPERYMENT ze szkołami z Trójmiasta i jego okolic. Założeniem programu jest promocja interaktywnej nauki wśród nauczycieli i uczniów oraz stworzenie w Gdyni nowoczesnego środowiska współpracy przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej.

ROLA I ZADANIA AMBASADORÓW

Zadaniem wybranych do programu nauczycieli będzie aktywne promowanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, wymiana wiedzy i doświadczeń, a także promowanie interaktywnej oferty Centrum Nauki EXPERYMENT w środowisku szkolnym.

KORZYŚCI
Zakwalifikowani do programu nauczyciele będą mieli możliwość skorzystania z wyjątkowego pakietu działań, które:

  • przyczynią się do rozwoju ich kompetencji w zakresie interaktywnej edukacji,
  • zapewnią inspirację i narzędzia potrzebne w pracy każdego nowoczesnego nauczyciela,
  • zapewnią interaktywne działania dla uczniów w szkole Ambasadora.

Oprócz możliwości otrzymywania materiałów promocyjnych CNE oraz imiennego certyfikatu potwierdzającego udział w programie, każdy z AMBASADORÓW będzie mógł skorzystać z:

  • spotkań studyjnych dotyczących oferty edukacyjnej/systemu rezerwacji oraz innych wydarzeń poza siedzibą Centrum - dwa razy w roku,
  • specjalnego wieczoru tylko dla AMBASADORÓW,
  • raz w roku zaproszenia dla 2 osób na wybrany wieczór dla dorosłych,
  • oferty szkoleń dla nauczycieli przesyłanej na adres e-mail AMBASADORÓW,
  • wymiany doświadczeń pomiędzy AMBASADORAMI.

NAGRODY DLA NAJAKTYWNIEJSZYCH
Do programu wprowadziliśmy elementy gamifikacji, w ramach której najaktywniejsi AMBASADORZY będą mogli zdobyć wyjątkowe nagrody dla swojej szkoły.

ZASADY REKRUTACJI

W programie AMBASADOR EXPERYMENTU może wziąć udział jeden nauczyciel z danej szkoły.  W przypadku zespołu szkół, każda z placówek wchodzących w jego skład (np. szkoła podstawowa i ponadpodstawowa) może wytypować jednego reprezentanta biorącego udział w programie AMBASADOR EXPERYMENTU.

REJESTRACJA ONLINE DOSTĘPNA NA DOLE STRONY!

Po rejestracji online należy wysłać na maila koordynatorki programu Barbary Ciach (b.ciach[at]experyment.gdynia.pl), podpisaną przez Dyrektora Szkoły deklarację udziału Szkoły w programie (do pobrania tutaj).

KALENDARIUM AMBASADORA EXPERYMENTU

17.09.2018 - 28.10.2018                  
Rekrutacja nauczycieli do programu.

27.11.2018                
Pierwsze spotkanie AMBASADORÓW EXPERYMENTU
Wstęp do programu.

Luty/marzec 2019    
Drugie spotkanie AMBASADORÓW EXPERYMENTU.
Podsumowanie współpracy w I semestrze.

wrzesień  2019 
Uroczyste spotkanie podsumowujące program.


Więcej informacji o programie AMBASADOR EXPERYMENTU można uzyskać u Barbary Ciach, email: b.ciach[at]experyment.gdynia.pl

 

ZAREJESTRUJ SIĘ!