01

06
WARSZTATY RODZINNE. Wielowymiarowa przygoda

04

06
Cykl wykładów Naukowcy w szkołach

07

06
Warsztaty dla dorosłych. I wszystko jasne!
pokaż kalendarz

Zajęcia dla klas 7-8 szkół podstawowych

termin od wtorku do piątku/godz. 9:30/11:00/13:00/14:30
czas 45 min
bilety 20 zł zajęcia + wystawy

 

Poczuj siłę II pracownia STEM

Celem zajęć jest przybliżenie uczniom zjawisk fizycznych powiązanych z elektrycznością i magnetyzmem, a także uświadomienie im, jak wiele z nich wykorzystywanych jest w urządzeniach codziennego użytku. Podczas zajęć uczestnicy poznają trzy siły, których zrozumienie umożliwia im samodzielne zbudowanie silnika homopolarnego (jednego z pierwszych silników elektrycznych, który zapoczątkował dalsze prace badawcze nad silnikami).

w ramach zajęć uczeń

 • poznaje siłę elektrostatyczną, elektromotoryczną, magnetyczną
 • buduje elektroskop, elektromagnes
 • poznaje zasadę działania maszyny elektrostatycznej oraz steruje silnikiem prądu stałego
 • samodzielnie buduje silnik homopolarny (jednobiegunowy)

podstawa programowa wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości, uświadamianie roli fizyki jako naukowej podstawy współczesnej techniki i technologii, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 

Kryptonim Experyment pracownia STEM

Podczas zajęć uczniowie rozwiązują zagadki i łamigłówki o charakterze matematycznym, analizują mapy oraz rozszyfrowują zapisy w zaszyfrowanych notatkach. Zajęcia prowadzone są metodą escape room, podczas której uczniowie przyjmują rolę rekrutów na tajnych agentów i przechodzą przez poszczególne zadania, zakończone niespodzianką dla uczestników zajęć. Aby rozwiązać kolejne łamigłówki muszą wykazać się spostrzegawczością i logicznym myśleniem, a także nawiązywać współpracę wewnątrz grupy.

w ramach zajęć uczeń

 • prowadzi dekodowanie informacji i myślenie analityczne
 • poznaje ciągi matematyczne oraz cechy podzielności liczb
 • utrwala wiedzę dotyczącą orientacji w przestrzeni, tj. kierunki świata, położenie geograficzne
 • prowadzi obserwacje przy wykorzystaniu narzędzi tj. plan, mapa, lupa, kompas, taśma miernicza

podstawa programowa dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji w różnych praktycznych kontekstach, rozwiązywanie zadań i łamigłówek, stawianie pytań, tworzenie strategii rozwiązania problemu, w rozwiązaniach wieloetapowych oraz wymagających umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

 

Zaufaj mi, jestem inżynierem pracownia STEM

Zajęcia techniczno-konstrukcyjno-inżynierskie, mają na celu zainspirowanie uczestników do tworzenia, konstruowania i realizowania kreatywnych projektów. Poprzez edukację w działaniu uczniowie zwracają uwagę na aspekty związane z prawami fizyki, kwestiami mechanicznymi i użytecznością proponowanych rozwiązań technicznych.

w ramach zajęć uczeń

  • buduje chwytak, dźwig hydrauliczny, most Leonarda, prostą skrzynię biegów do wciągarki portowej
  • poznaje podstawy programowania blokowego przy wykorzystaniu robotów LOFI
  • określa zalety i wady rozwiązań materiałowych oraz konstrukcyjnych
  • kształtuje umiejętność logicznego myślenia oraz pracy odtwórczej/inżynierii wstecznej

podstawa programowa postrzeganie elementów środowiska technicznego, jako dobra materialnego, stworzonego przez człowieka, analiza możliwości wykorzystania wykonanego wytworu.

 

Eureka! pracownia Bio-chem

Celem zajęć jest przybliżenie uczniom biologicznych i chemicznych odkryć naukowych, które doczekały się udoskonaleń i zmieniły bieg historii. Uczestnicy zajęć pracują w zespołach, zgodnie z wylosowanym tematem doświadczenia. Samodzielnie przeprowadzają procesy biologiczno-chemiczne, odkrywają powiązania nauki z życiem codziennym oraz związek pomiędzy różnymi dziedzinami nauki.

w ramach zajęć uczeń

  • poznaje techniki instrumentalne -prowadzi próbę Tollensa i Fehlinga, barwienie komórek roślinnych oraz bakteryjnych metodą Grama
  • tworzy ekologiczny plastik w procesie polimeryzacji
  • poznaje procesy fotografii szlachetnej, saponifikacji, galwanizacji
  • bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi

podstawa programowa przeprowadzenie doświadczeń korzystając z opisów, posługiwanie się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi.

 

Biochemiczny Must Have pracownia Bio-chem

Celem zajęć jest wykorzystanie wiedzy teoretycznej w zadaniach praktycznych, przy prowadzeniu analiz chemicznych oraz doświadczeń biologicznych. Podczas zajęć uczniowie łączą wiedzę z zakresu przyrody i biologii, a jednocześnie rozpoczynają przygodę z nowym przedmiotem w siatce godzin szkolnych, jakim jest chemia. Uczestnicy zajęć samodzielnie wykonują poszczególne doświadczenia, poznają techniki analityczne, obserwują zmiany oraz formułują wnioski.

w ramach zajęć uczeń

  • wykonuje doświadczenia przy wykorzystaniu techniki miareczkowania
  • wykrywa alkaloidy, grupy krwi
  • wyjaśnia istotę konfliktu serologicznego
  • prowadzi izolację DNA

podstawa programowa samodzielne wykonywanie wybranych doświadczeń chemicznych, posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi.

 

Patent na Experyment pracownia Bio-chem

Celem zajęć jest poznanie przez uczniów pracy w laboratorium badawczym, a także sposobów prowadzenia eksperymentów naukowych. Zajęcia składają się z dwóch modułów. W pierwszym uczestnicy wspólnie z edukatorem przeprowadzają proces badawczy. W drugim pracują w grupach, a ich zadaniem jest samodzielne zaprojektowanie eksperymentu, przy pomocy dostępnych zestawów laboratoryjnych, a następnie jego wykonanie, wyciągnięcie wniosków i podsumowanie.

w ramach zajęć uczeń

  • korzysta z wybranych wskaźników pH
  • bada rozpuszczalność substancji, reakcję zobojętnienia, przewodnictwo substancji, wpływ odczynników na reakcje egzotermiczne
  • określa zawartość substancji odżywczych w produktach spożywczych
  • samodzielnie formułuje pytanie badawcze, sposób wykonania doświadczenia, wyciąga wnioski, opisuje i przedstawia wyniki swojego projektu innym grupom

podstawa programowa uczeń posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznym, projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne, rejestruje wyniki, formułuje obserwacje oraz wnioski.

 

Dobra (?) atmosfera pracownia Eko-społeczna

Atmosfera nie tylko utrzymuje wodę w stanie ciekłym, ale także pozwala zachować różnorodność życia na Ziemi. Wraz z rozwojem cywilizacji, do atmosfery emitowane są różne zanieczyszczenia. Jak wpływają one na zmiany atmosfery, a tym bardziej zmiany klimatu?. Celem zajęć jest ukazanie uczniom wpływu działalności człowieka na zanieczyszczenia atmosfery, uwrażliwienie ich w tym temacie, wskazanie rozwiązań służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

w ramach zajęć uczeń

  • poznaje skład i rolę, jaką pełni atmosfera
  • określa czynniki mające wpływ na efekt cieplarniany
  • zaznajamia się z przyczynami ocieplenia klimatu, zakwaszania oceanów, dziury ozonowej
  • uświadamia sobie wpływ działalności człowieka na zanieczyszczenia atmosfery

Podstawa programowa poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań i konsekwencji oraz dostrzeganie potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody. Uczeń przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem.

 

Energia od nowa pracownia Eko-społeczna

Podczas zajęć uczestnicy poznają bliżej, czym jest energia odnawialna, w jaki sposób człowiek może czerpać z niej zyski i jednocześnie chronić środowisko naturalne. Celem zajęć jest uwrażliwienie uczniów na problemy ekologiczne, wzbogacenie wiedzy oraz przybliżenie pojęć związanych z nowymi technologiami, wykorzystującymi energię ze źródeł odnawialnych.

w ramach zajęć uczeń

 • poznaje pojęcia – energia odnawialna, panele fotowoltaiczne
 • określa różne rodzaje energii odnawialnej, jej źródła, korzyści oraz zastosowanie
 • buduje schemat działania turbin wiatrowych oraz wodnych
 • zaznajamia się ze schematem pozyskiwania energii z paneli fotowoltaicznych

podstawa programowa uczeń przedstawia odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody oraz propozycje racjonalnego gospodarowania tymi zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

 

Polityka plików cookies

Do prawidłowego działania naszego serwisu oraz dla Twojej wygody strony www.experyment.gdynia.pl oraz bilety.experyment.gdynia.pl używają plików cookies. Korzystanie z nich bez zmian ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci twojego komputera lub smartfonu.

Czym są pliki cookies (ciasteczka)? To małe pliki tekstowe, które odwiedzany serwis internetowy zapisuje na urządzeniu końcowym (czyli np. na komputerze czy smartfonie, z którego korzystasz podczas przeglądania strony). Niektóre serwisy używają ich do gromadzenia informacji o użytkownikach, którzy wchodzą na stronę.

Dane, jakie zapisywane są w plikach cookies, mogą służyć jedynie do wykonania określonych funkcji i akcji na Twoją rzecz, np. zapamiętania logowania na stronie, Twoich ustawień lub daty wizyty i liczby osób podczas zamawiania biletów. Pozwalają one także na tworzenie anonimowych statystyk odwiedzalności naszego serwisu, dzięki czemu wiemy m.in., jakich informacji użytkownicy szukają na naszych stronach najczęściej. Nie wykorzystujemy i nigdy nie będziemy wykorzystywać w inny sposób żadnych informacji o Tobie, jakie mogą się w plikach ciasteczek znaleźć. Wszystkie dane są zaszyfrowane, by osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.

Za pomocą plików cookies nie jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkowników ani ustalić Twojej tożsamości. Wiemy jedynie z jakiej przeglądarki korzystasz i czy dane urządzenie odwiedzało już naszą stronę. Ciasteczka nie są szkodliwe dla żadnych urządzeń i nie wpływają na sposób ich działania, nie powodują żadnych zmian konfiguracyjnych w komputerach i smartfonach, ani w ich oprogramowaniu. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji tylko serwerowi, który je stworzył. Innymi słowy – wygenerowane przez naszą stronę pliki ciasteczek mogą być odczytane tylko i wyłącznie przez nią samą.

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby nie zapisywać plików cookies na Twoim dysku. W zależności od przeglądarki, znajdziesz instrukcje tutaj:

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari, Chrome, Edge