19

05
WARSZTATY RODZINNE. Wiosenne slajmowisko

22

05
Dzień Bioróżnorodności 2024 w Experymencie

25

05
WARSZTATY RODZINNE. Wielowymiarowa przygoda
pokaż kalendarz

Zajęcia dla klas 4-6 szkół podstawowych

termin od wtorku do piątku/godz. 9:30/11:00/13:00/14:30
czas 45 min
bilety 20 zł zajęcia + wystawy

 

Poczuj siłę I pracownia STEM

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi uczniów na otaczające ich zjawiska fizyczne. Przedstawienie rodzajów sił, ich zależności oraz wpływu na naszą codzienność. Ukazanie fizyki jako nauki bezpośrednio powiązanej z naszym życiem codziennym. Zajęcia stanowią wstęp do nauki fizyki w kolejnych etapach edukacyjnych.

w ramach zajęć uczeń

 • poznaje siły: grawitacji, magnetyzmu, odśrodkowej, tarcia, wyporu
 • podaje przykłady występowania sił w różnych sytuacjach codziennych
 • wyznacza wartość siły za pomocą siłomierza
 • buduje kompas

podstawa programowa wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości, uświadamianie roli fizyki jako naukowej podstawy współczesnej techniki i technologii, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 

Kryptonim Experyment pracownia STEM

Podczas zajęć uczniowie rozwiązują zagadki i łamigłówki o charakterze matematycznym, analizują mapy oraz rozszyfrowują zapisy w zaszyfrowanych notatkach. Zajęcia prowadzone są metodą escape room, podczas której uczniowie przyjmują rolę rekrutów na tajnych agentów i przechodzą przez poszczególne zadania, zakończone niespodzianką dla uczestników zajęć. Aby rozwiązać kolejne łamigłówki muszą wykazać się spostrzegawczością i logicznym myśleniem, a także nawiązywać współpracę wewnątrz grupy.

w ramach zajęć uczeń

  • prowadzi dekodowanie informacji i myślenie analityczne
  • poznaje ciągi matematyczne oraz cechy podzielności liczb
  • utrwala wiedzę dotyczącą orientacji w przestrzeni, tj. kierunki świata, położenie geograficzne
  • prowadzi obserwacje przy wykorzystaniu narzędzi tj. plan, mapa, lupa, kompas, taśma miernicza

podstawa programowa dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji w różnych praktycznych kontekstach, rozwiązywanie zadań i łamigłówek, stawianie pytań, tworzenie strategii rozwiązania problemu, w rozwiązaniach wieloetapowych oraz wymagających umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

 

Lab kooperacja pracownia STEM

Celem zajęć jest zainspirowanie uczestników do spontanicznej współpracy przy rozwiązywaniu zadań i problemów o charakterze konstrukcyjno-inżynierskim, z elementami programowania/kodowania. Zajęcia wspierają pracę zespołową, poszerzają wiedzę uczniów na temat nowoczesnych dziedzin techniki i wynalazków technicznych.

w ramach zajęć uczeń

  • poznaje układ elektryczny oraz zjawisko magnetyzmu
  • buduje głośnik
  • uczy się programować/kodować, poznaje nowe technologie na przykładzie robotów LOFI
  • samodzielnie konstruuje maszynę latającą

podstawa programowa rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania.

Żywność pod lupą pracownia Bio-chem

Celem zajęć jest uświadamianie, jak ważny jest właściwy styl życia, odpowiedzialność za własne zdrowie, w tym za poprawne odżywianie się, w trosce o dobre samopoczucie. Uczniowie dowiadują się, jak istotne jest zachowanie umiaru w spożywaniu słodzonych przekąsek, ograniczenie niezdrowych posiłków oraz jedzenia o niskich wartościach odżywczych. Pod koniec zajęć uczniowie otrzymają dwa alternatywne przepisy, które zainspirują ich do samodzielnego wykonania zdrowych posiłków.

w ramach zajęć uczeń

  • poznaje pojęcia związane z żywnością – dodatki do żywności, żywność przetworzona, sztuczne barwniki, etykieta spożywcza
  • dowiaduje się, czym są barwniki sztuczne i naturalne
  • ocenia zawartość cukru w wybranych produktach spożywczych
  • utrwala wiedzę na temat talerza zdrowego żywienia

podstawa programowa doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało, jak i najbliższe otoczenie, a także umiejętności opisywania zasad zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się).

 

Mikroświat pracownia Bio-chem

Podczas zajęć uczniowie poznają różne sposoby obserwacji zjawisk przyrodniczych, przeprowadzają obserwacje mikroskopowe preparatów świeżych i trwałych, samodzielnie przygotowują własny materiał do obserwacji pod mikroskopem. Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności w zakresie preparatyki i posługiwania się precyzyjnymi przyrządami optycznymi: mikroskopem, binokularem, lupą.

w ramach zajęć uczeń

  • dowiaduje się o sposobach wykonywania różnych typów preparatów mikroskopowych oraz metodach ich utrwalania
  • obserwuje różne typy preparatów mikroskopowych
  • samodzielnie przygotowuje preparat do obserwacji mikroskopowej
  • prowadzi notatki, na kartach pracy, z własnych obserwacji

podstawa programowa uczeń opanowuje podstawowe słownictwo przyrodnicze, poznaje różne sposoby prowadzenia obserwacji, sporządza notatki i opracowuje wyniki, przeprowadza obserwacje mikroskopowe i makroskopowe preparatów trwałych i świeżych.

 

Z archiwum Exp pracownia Bio-chem

Zajęcia, podczas których uczniowie poznają bliżej pracę detektywa, rozwiązują szereg przyrodniczych zagadek logicznych i poszerzają wiedzę z zakresu biologii. Uczeń, jako ekspert w laboratorium „archiwum Exp”, prowadzi doświadczenia i analizuje fakty, rozwiązuje sprawę sprzed 30 lat., w tym celu uaktywnia wszystkie swoje zmysły.

w ramach zajęć uczeń

  • poznaje wybrane techniki detektywistyczne tj. badania daktyloskopowe, metody na wykrywanie grup krwi
  • doskonali niezbędną umiejętność w pracy detektywa, jaką jest wykorzystanie zmysłów do prowadzenia obserwacji
  • odczytuje zapisy przy pomocy alfabetu Braille’a
  • samodzielnie przeprowadza doświadczenia mające na celu rozwiązanie zagadki detektywistycznej

podstawa programowa rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumienia, argumentowania i wnioskowania.

 

Eko-katastrofa pracownia Eko-społeczna

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z głównymi problemami związanymi z ochroną środowiska morskiego, poprzez poznanie różnych rodzajów katastrof ekologicznych. Uczestnicy zajęć zaznajamiają się również z tematyką związana z wpływem globalnego ocieplenia na akweny wodne.

w ramach zajęć uczeń

  • poznaje różne rodzaje katastrof ekologicznych
  • zwraca uwagę na ekologiczne skutki zanieczyszczeń fauny przymorskiej
  • poznaje przyczyny i skutki zakwaszania wód oceanicznych
  • zaznajamia się ze zjawiskiem eutrofizacji

podstawa programowa uczeń analizuje wpływ człowieka na różnorodność biologiczną oraz uzasadnia konieczność jej ochrony, dla zachowania gatunków i ekosystemów.

 

Pogoda na zmiany pracownia Eko-społeczna

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego, kształtowanie wrażliwości proekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne. Podczas zajęć uczestnicy poznają zagadnienia związane ze zmianami klimatu i uczą się odróżniać pogodę od klimatu, określają wpływ człowieka na środowisko, poznają różne rodzaje jego zanieczyszczeń.

w ramach zajęć uczeń

  • poznaje pojęcia – rozszerzalność cieplna wody, kwaśne deszcze
  • buduje instrumenty meteorologiczne
  • uświadamia sobie występowanie mikroplastiku w środowisku
  • zaznajamia się ze współczesnymi zagrożeniami dla środowiska naturalnego tj. topnienie lodowców, smog

podstawa programowa uczeń analizuje związek między własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia, prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych, opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody.

Polityka plików cookies

Do prawidłowego działania naszego serwisu oraz dla Twojej wygody strony www.experyment.gdynia.pl oraz bilety.experyment.gdynia.pl używają plików cookies. Korzystanie z nich bez zmian ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci twojego komputera lub smartfonu.

Czym są pliki cookies (ciasteczka)? To małe pliki tekstowe, które odwiedzany serwis internetowy zapisuje na urządzeniu końcowym (czyli np. na komputerze czy smartfonie, z którego korzystasz podczas przeglądania strony). Niektóre serwisy używają ich do gromadzenia informacji o użytkownikach, którzy wchodzą na stronę.

Dane, jakie zapisywane są w plikach cookies, mogą służyć jedynie do wykonania określonych funkcji i akcji na Twoją rzecz, np. zapamiętania logowania na stronie, Twoich ustawień lub daty wizyty i liczby osób podczas zamawiania biletów. Pozwalają one także na tworzenie anonimowych statystyk odwiedzalności naszego serwisu, dzięki czemu wiemy m.in., jakich informacji użytkownicy szukają na naszych stronach najczęściej. Nie wykorzystujemy i nigdy nie będziemy wykorzystywać w inny sposób żadnych informacji o Tobie, jakie mogą się w plikach ciasteczek znaleźć. Wszystkie dane są zaszyfrowane, by osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.

Za pomocą plików cookies nie jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkowników ani ustalić Twojej tożsamości. Wiemy jedynie z jakiej przeglądarki korzystasz i czy dane urządzenie odwiedzało już naszą stronę. Ciasteczka nie są szkodliwe dla żadnych urządzeń i nie wpływają na sposób ich działania, nie powodują żadnych zmian konfiguracyjnych w komputerach i smartfonach, ani w ich oprogramowaniu. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji tylko serwerowi, który je stworzył. Innymi słowy – wygenerowane przez naszą stronę pliki ciasteczek mogą być odczytane tylko i wyłącznie przez nią samą.

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby nie zapisywać plików cookies na Twoim dysku. W zależności od przeglądarki, znajdziesz instrukcje tutaj:

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari, Chrome, Edge