Stażyści AMW w EXPERYMENCIE | Centrum Nauki EXPERYMENT

07

10
CIEKAWI ŚWIATA. Smakowite chwastowisko

17

10
WARSZTATY RODZINNE. Z czym to się je? Przyprawy świata

18

10
SCIENCE CAFE. Publiczne lekcje anatomii
pokaż kalendarz
1.10

czwartek

Stażyści AMW w EXPERYMENCIE

Rozpoczęliśmy współpracę z Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni! Dzięki temu studenci Akademii będą mogli realizować w Centrum Nauki EXPERYMENT trzymiesięczne płatne staże studenckie.

To pierwszy tego typu program stażowy, jaki EXPERYMENT realizuje z Akademią, choć nie jest to rzecz jasna pierwszy przypadek naszej współpracy – wraz z AMW kooperujemy przy innych inicjatywach, m.in. przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz podczas naszego wydarzenia ScienceCom.

Staż studentów Akademii odbywa się w dwóch działach EXPERYMENTU: Wystaw i Edukacji oraz Wydarzeń i Programów Naukowych. Studenci stosunków międzynarodowych AMW będą u nas rozwijali praktyczne umiejętności i poznają środowisko pracy. Już teraz pomagają nam podczas organizacji wydarzeń popularyzujących naukę oraz przy opracowywaniu programów naukowych. Będą także przygotowywali od strony merytorycznej i technicznej pokazy naukowe i eksperymenty. Nasi goście spotkają ich również na naszych wystawach, gdzie będą prowadzili warsztaty tematyczne oraz animowali poszczególne stanowiska. Liczymy na nich też w kwestii poszukiwania potencjalnych, ciekawych tematów, które mogą wzbogacić naszą ofertę.

Program stażowy realizowany wraz z AMW to nie jedyny tego typu projekt, w jakim uczestniczy EXPERYMENT. Możecie u nas bowiem spotkać także stażystów w naszej współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

AMW jest wykonawcą projektu „Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” – nr wniosku: POWR.03.05.00-00-Z010/17. Projekt uzyskał finansowanie w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, III Oś Priorytetowa: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.