Menu Bilety
ENRU
szukaj

kontrast

normalny wysoki jaskrawy jaskrawy-ciemny

czcionka

A A A

Co się dzieje

Wpisz szukaną frazę

Wstecz 02.06.2015

Projekty krajowe

Chrońmy środowisko, które znamy

Projekt Chrońmy środowisko, które znamy – szkolenia terenowe z Centrum Nauki EXPERYMENT miał uzmysłowić, że człowiek nie pozostaje bez wpływu na otaczającą go przyrodę, a każde negatywne działanie powoduje zmiany w środowisku, które odbijają się na nas samych. Ważnym elementem całego projektu było pokazanie piękna przyrody, różnorodności gatunkowej występującej na terenie województwa pomorskiego.
Myślą przewodnią projektu była ochrona środowiska, które znamy, z którym się identyfikujemy i z którym obcujemy.

Celem projektu było zwiększenie świadomości w zakresie dbałości o środowisko naturalne. Zaangażowanie nauczycieli, uczniów, całych rodzin i małych społeczności w proekologiczne działanie na rzecz najbliższego otoczenia, rozwijanie świadomości ekologicznej w życiu codziennym.

Odbiorcy projektu uczestniczyli w dwóch spotkaniach:

  1. Pierwszym z nich było seminarium, które wprowadziło gości w temat ochrony środowiska, nauczyło rozpoznawać gatunki roślin i zwierząt, oraz zapoznało z ciągiem wzajemnych powiązań: człowiek – przyroda.
  2. Drugim etapem projektu były terenowe szkolenia praktyczne, podczas których zweryfikowano i utrwalono wiedzę. Uczestnicy projektu nabyli umiejętności obserwacji i określania różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt, występujących na obszarze województwa pomorskiego.

Okres realizacji projektu: luty - lipiec 2012.

Projekt finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.