Menu Bilety
ENRU
szukaj

kontrast

normalny wysoki jaskrawy jaskrawy-ciemny

czcionka

A A A

Co się dzieje

Wpisz szukaną frazę

Wstecz 02.07.2015

Dla nauczycieli

EXPERT EXPERYMENTU [PROGRAM]

 

Program EXPERT EXPERYMENTU służy stworzeniu elitarnego klubu aktywnych nauczycieli, który wspiera Centrum Nauki EXPERYMENT w pracy merytorycznej oraz szerzeniu idei aktywnej edukacji. To wyjątkowa okazja do wspólnego tworzenia oferty edukacyjnej dla szkół i nauczycieli oraz szkolenia z nowoczesnych metod pracy.

UCZESTNICY
Program EXPERT EXPERYMENTU organizowany przez Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni jest kierowany do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Członkostwo w programie EXPERT EXPERYMENTU przyznawane jest raz na dwa lata nauczycielom, którzy całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej przyczyniają się do rozpowszechniania idei interaktywnej nauki w swoich szkołach i zawodowym środowisku oraz aktywnej współpracy z Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.

Udział w projekcie jest nieodpłatny. Z członkostwem w programie EXPERT EXPERYMENTU nie wiąże się także wynagrodzenie dla uczestniczących w nim nauczycieli.

Grupa EXPERTÓW EXPERYMENTU będzie spotkać się cztery razy w roku, po wcześniejszym, wspólnym ustaleniu terminów.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE
Podczas spotkań wybrani do programu nauczyciele będą mieli okazję:

  • wziąć udział w spotkaniach dotyczących oferty Centrum Nauki EXPERYMENT,
  • stworzyć rekomendacje do oferty edukacyjnej dla grup szkolnych i nauczycieli, realizowanej w Centrum Nauki EXPERYMENT,
  • zapoznać się z różnymi programami grantowymi na działania edukacyjne dla szkół,
  • zdobyć wiedzę na temat tworzenia i przeprowadzania projektów edukacyjnych,
  • wymienić się doświadczeniami edukacyjnymi z innymi nauczycielami.

Dodatkowo uczestnicy otrzymają:

  • możliwości odebrania, raz do roku, zaproszenia dla dwóch osób na wieczór dla dorosłych organizowany w Centrum Nauki EXPERYMENT,
  • pierwszeństwo w zapisach na konferencje, warsztaty i inne aktywności przewidziane dla nauczycieli w Centrum Nauki EXPERYMENT,
  • możliwości współorganizacji konkursów wraz z Centrum Nauki EXPERYMENT dla swojej klasy (przy wcześniejszym uzgodnieniu warunków z CNE) i otrzymywania gadżetów oraz materiałów promocyjnych CNE,
  • zniżkę na jedne zajęcia edukacyjne w Centrum Nauki EXPERYMENT dla jednej klasy w roku szkolnym
  • certyfikat członkostwa

Więcej informacji o programie EXPERT EXPERYMENTU można uzyskać u Barbary Ciach, email: b.ciach@experyment.gdynia.pl