Menu Bilety
ENRU
szukaj

kontrast

normalny wysoki jaskrawy jaskrawy-ciemny

czcionka

A A A

Co się dzieje

Wpisz szukaną frazę

Polityka prywatności


Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni Al. Zwycięstwa 96/98

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z poniższą Polityką Prywatności:

1. Niniejsza polityka określa zasady gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego Centrum Nauki EXPERYMENT.

2. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych aktywnie (użytkownik sam podaje swoje dane wpisując je do ogólnodostępnego formularza) lub biernie (dane automatycznie odbierane przez serwer, np. adres IP, źródło wejścia na stronę itp.) jest Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, dalej CNE)

3. Dane użytkowników niniejszego serwisu przetwarzane są zgodnie z Ustawą z  dnia 28 czerwca 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 922.)

4. CNE dokłada wszelkich starań aby chronić przekazywane przez użytkowników serwisu dane osobowe przez utratą, zniszczeniem, ujawnieniem lub dostępem osób niepowołanych.

5. Dane osobowe przetwarzane przez CNE nie są sprzedawane ani użyczane. Ze względu na wymagania techniczne i organizacyjne przetwarzane dane osobowe mogą być powierzone podmiotom trzecim, (przy zapewnieniu że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom zabezpieczenia danych). Podmioty o których mowa nie są upoważnione do przetwarzania powierzonych danych w celach marketingowych.

6. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronie internetowej Centrum Nauki EXPERYMENT. CNE nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności stron na które użytkownik serwisu będzie wchodził poprzez linki zamieszczone na stronie.

7. Zasady zbierania danych osobowych:

a. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez użytkownika danych osobowych,

b. Aby skorzystać z dodatkowych opcji i usług dostępnych na stronie: np. zakup biletu online, zapisanie się do newslettera, skorzystanie z formularza kontaktowego, zgłoszenie do konkursu, szkolenia lub innego wydarzenia, należy podać dane oznaczone jako „wymagane” w dołączonym formularzu. 

c. Poprzez oznaczenie odpowiedniego okienka użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji konkretnej usługi/wydarzenia, a w przypadku zaznaczenia dodatkowych pól także na otrzymywanie od CNE informacji drogą elektroniczną (będą to informacje o charakterze organizacyjnym, niekomercyjnym np. zmiany godzin, oferta szkoleniowa dla nauczycieli, życzenia świąteczne itp.) lub marketingowym (nowe wydarzenia, konkursy, rozszerzenie oferty), lub dopisanie do bazy danych.

d. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do skorzystania z danej usługi/wydarzenia lub nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia jednak skorzystanie z usługi/wydarzenia na potrzeby której dane są zbierane. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, lub w jakimkolwiek dodatkowym zakresie, ma charakter fakultatywny.

e. Użytkownikom serwisu przysługuje prawo do wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i żądania ich usunięcia. CNE ma prawo i obowiązek udzielić informacji o przetwarzanych danych osobowych organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania 

f. Strona internetowa CNE wykorzystuje „ciasteczka” (cookies), które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z serwisu. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

8. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych:

a. W zakresie uzasadnionym realizacją daną usługi, CNE może poprosić użytkownika o podanie następujących danych osobowych:
- imię i nazwisko
- adres
- numer telefonu
- adres poczty elektronicznej
- kraj

b. Zakres danych każdorazowo dostosowany jest do konkretnej usługi i nie zawiera danych które nie są niezbędne do jej realizacji.

c. Pozyskiwane dane będą wykorzystywane przez CNE w następujących celach:
- realizacja usługi (np. przeprowadzenie procesu rezerwacji i zakupu biletów, wystawienie faktury),
- do kontaktowania się z użytkownikami – rozsyłanie newslettera i odpowiedzi do użytkowników korzystających z formularza kontaktowego. Dane wprowadzane do formularza kontaktowego wykorzystywane są wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie i nie są dalej wykorzystywane. 
- w celach statystycznych,
- w celach marketingowych - pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Centrum Nauki EXPERYMENT (np. zmiany w funkcjonowaniu instytucji, własne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach) oraz informacje komercyjne (np. promujące nadchodzące wydarzenia w Centrum Nauki EXPERYMENT). Informacje komercyjne generowane są wyłącznie przez nas, nie przekazujemy informacji od podmiotów trzecich, ograniczamy ich objętość i częstotliwość wysyłania.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@experyment.gdynia.pl